TIPS OG GODE RÅD

Tips for
å holde tennene FRISKE

Om tannhelse:

Slik steller du tennene:

Karies er hull i tennene:

Unn-Mari Lunde

Unn-Mari Lunde

Tannlege Unn Mari Lunde har gjennomført kurs og fått godkjent å kunne utføre implantatprotetikk for HELFO’s regning.

Pasienten forteller om sine ønsker og behov, tannlegen forklarer hva som er mulig, legger frem informasjon om alternativer og sørger for å videreformidle kravspesifikasjonen til tanntekniker som lager naturlige tenner tilpasset pasientens andre tenners form og farge.

Tid til innprøvning, justering og nødvendig korreksjon sørger for optimalt resultat som alle parter kan være fornøyd med. Kvalitet tar tid!


Leon Nguyen

Tannlege Leon Nguyen ble uteksaminert fra Tannlegehøyskolen i Oslo 2007.

Stig Juvik

Tannlege Stig Juvik ble uteksaminert i Bergen 1987, var militærtannlege i ett år og har vært privatpraktiserende tannlege på Jessheim siden 1987.

Lene Åsberg

Tannlege Lene Åsberg ble uteksaminert fra Tannlegehøyskolen i Oslo 2004. Hun jobbet to år i offentlig tannhelse i Trømsø og kom til Jessheim i 2006.

Åsmund Johansen Andersson

Uteksaminert ved institutt for klinisk odontologi, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen (UiB) i 2019.Jobbet først et år som vernepliktig tannlege ved Garnisonen i Porsanger i Finnmark og Haakonsvern Orlogsstasjon. Etter pliktåret jobbet jeg 6mnd som militærtannlege ved Haakonsvern Orlogsstasjon. Etter jobben i Forsvaret fortsatte jeg som privatpraktiserende tannlege ved Godtanna Løten i 2020 til mai 2021.

Maria Pham

Maria er Cand odont. fra 2007. Spesialist i oralkirugi og oral medisin i 2018. Hun har doktograd i tannimplantater og benvekst.

Unn Haaland

Tannlege Unn Haaland ble uteksaminert i Oslo 1987. Unn var garnisonstannlege på Sessvollmoen 1987–2001 før hun begynte i praksis på Jessheim.

Wenche Throndsen

Tannhelsesekretær Wenche Throndsen har vært hos oss siden 2001.

Gunn Øyri

Tannhelsesekretær Guri Øyri har vært hos oss siden 2017.

Stine Refsum Aatlo

Tannhelsesekretær Stine Refsum Aatlo kom til oss i 2016.